Urgència climàtica

Crisi ambiental i mobilitat a Barcelona

què respira barcelona?

La ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana són les zones més transitades de tot el territori català. Cada dia es produeixen milions de desplaçaments amb vehicles motoritzats i s’hi concentren activitats, com ara l’activitat industrial, l’energètica o la generació d’electricitat, que contribueixen a augmentar la contaminació de la ciutat.

Tot i que no sempre se sobrepassen els nivells fixats per les autoritats, segons l’Ajuntament de Barcelona, la mitjana anual dels contaminants presents a l’aire és superior al nivell de referència marcat per l'OMS.

 

La qualitat de l’aire de la ciutat i la seva àrea metropolitana és un factor directament relacionat amb la contaminació. Durant tot l’any l’Ajuntament de Barcelona realitza anàlisis diaris per garantir que l’aire que respira la població no sigui nociu per a la salut. 

L'aire que respirem està compost per diversos elements contaminants que provenen de diferents orígens. Alguns d’aquests són gasos contaminants com ara l’ozó (O3), el diòxid de sogre (SO2) i, el més comú, diòxid de nitrogen (NO2). 

Diòxid de nitrogen (NO2) a l’aire de Barcelona

Segons l’Ajuntament de Barcelona, el diòxid de nitrogen és un gras irritant imperceptible a simple vista.

 

És un contaminant atmosfèric molt nociu per a la salut, ja que pot provocar disminució del desenvolupament de la funció pulmonar i és un dels causants de bronquitis en nens asmàtics, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Font: l’Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona afirma que el diòxid de nitrogen procedeix de la combustió de vehicles a motor, calefacció i del transport marítim.

 

Es calcula aproximadament que el 60% de NO2 prové del trànsit. Un 13% es genera fora del municipi; un 8,3% prové del sector industrial; un 7,6% procedeix de les activitats vinculades al port; i un 11,1% és generat per altres fonts com ara les calefaccions, combustions, entre altres. 

L’Ajuntament de Barcelona realitza un anàlisis constant per controlar el nivell de NO2 que es troba en l’aire. El següent mapa representa la qualitat de l’aire que hi ha en cada districte de la ciutat.

Segons les dades de l’Agència Europea de Medi Ambient (European Environment Agency) i l’Ajuntament de Barcelona, els districtes que se situen més al nord del municipi tenen una qualitat d’aire millor que les zones del sud.

 

Això és degut a que les emissions que provenen del sector industrial es concentren a la zona de la ciutat més propera a la costa. Per exemple, el NO2 a Sarrià-Sant Gervasi és de 4 µg/m³, quan a Sant Martí és de 21 µg/m³. Per altra banda, és important destacar que l’Eixample (46 µg/m³), el districte que es troba al centre de Barcelona, té una qualitat de l’aire moderada, ja que és la zona més transitada de tota la ciutat.

 

Endemés, destaquem que a la nit la qualitat de l’aire empitjora degut a les emissions que hi ha hagut durant el dia. Les zones més afectades són l’Eixample (58 µg/m³) Sant Martí (44 µg/m³) i Gràcia (44 µg/m³).

Font: l’Agència Europea de Medi Ambient i l’Ajuntament de Barcelona (dades del 6 de novembre de 2019 a les 22h)

Partícules PM10 a l’aire que respirem 

Un dels altres elements contaminants presents a l’aire que respirem els éssers humans són les partícules de pols (PM). Les PM són un indicador representatiu comú de la contaminació de l’aire. Segons dades de l’OMS és el contaminant més nociu per la salut de les persones.

 

Els principals components de les partícules són els sulfats, els nitrats, l’amoníac, el clorur de sodi, el sutge, la pols mineral i l’aigua. Consisteixen en una complexa mescla de partícules sòlides i líquides de substàncies orgàniques i inorgàniques suspeses en l’aire. 

Les partícules amb un diàmetre de 10 microns o menys (PM10) són les més comuns en l’aire de la ciutat de Barcelona. Malgrat ser invisibles als nostres ulls les PM10 floten en l’aire i penetren amb facilitat a l’aparell respiratori i poden allotjar-se profundament en els pulmons.

 

Tot i així, les que tenen un diàmetre de 2,5 microns (PM2,5) encara són més nocives per la salut. Poden travessar la barrera pulmonar i entrar dins del sistema sanguini. Segons l’OMS, l’exposició crònica a partícules contribueix al risc de desenvolupar malalties cardiovascular i respiratòries, com per exemple el càncer de pulmó. 

L’origen de PM10 és variat. Aproximadament un 20,8% d’aquestes partícules és generat pels motors, els pneumàtics i els frens dels vehicles; un 6,4%, s'origina de la resta de sectors; i un 1,5%, prové de l'activitat portuària.


 

La resta procedeix principalment de la pols de les obres i, en alguns casos, dels núvols de pols sahariana. Tot i així, és important destacar que aquestes són més presents quan les temperatures són baixes i el vent no bufa. 

La concentració de contaminants en l’aire, com és el cas de les PM10 o el NO2,  es mesura en micrograms (una milionèsima part d’un gram) per metre cúbic d’aire (µg/m³). D’aquesta manera, la mitjana diària de PM10 són 34,3 µg/m³. 

Durant el dia (de 6:00 a 19:00) la mitjana és de 39,1 µg/m³, en canvi, durant la nit (de 19:00 fins les 6:00) la mitjana és de 27,5 µg/m³. L’últim hora del dia és la franja amb més concentració de partícules a l’aire  (de 19:00 a 24:00, aproximadament) degut a les fortes emissions que hi ha hagut durant el dia. Per aquest motiu, l’acumulació de partícules a primera hora del matí és molt més baixa i hi ha una millor qualitat de l’aire.

Font: l’Ajuntament de Barcelona

Evolució de la qualitat de l’aire a Barcelona (2000-2018)

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) realitza l’avaluació de la qualitat de l’aire de Barcelona d’acord amb els nivells de referència de l’OMS, que ofereix dades per a seguir un control de l’evolució d’aquesta en els últims anys. 

L’Eixample és el districte més cèntric de la ciutat de Barcelona i, per aquest motiu, la zona de referència per a realitzar l’estudi de l’evolució de la contaminació de l’aire per PM10 i el NO2 al llarg dels últims 16 anys (PM10) i 18 anys (NO2).

Segons l’OMS el nivell de referència de PM10 i el NO2 és de 40 µg/m³, que amb prou feines s’ha aconseguit assolir durant aquest llarg període de temps.

 

Els resultats obtinguts al 2018 per l’ASPB mostren que se segueixen superant els nivells de referències de l’OMS per als contaminants NO2, partícules PM10 i PM2,5, benzè, ozó i benzo(a)pirè i que la població potencialment exposada és del 48% en el cas del NO2 i del 95% en cas de les partícules PM10.

 

Per últim, l’impacte de l’exposició crònica a l’excés de contaminació a suposat, com a mínim, un total 350 de morts prematures a la ciutat de Barcelona. Segons l’ASPB la contaminació de l’aire és el principal risc mediambiental per a la salut.

En definitiva, per combatre la contaminació, l’Ajuntament de Barcelona ha implantat diferents mesures per reduir els contaminants durant tot l’any, que consisteixen en millores en el model urbà, mobilitat i infraestructures.

 

Font: Informe de qualitat de l’aire de Barcelona (ASPB), 2018

Què és la Zona de Baixes Emissions? 

L’Ajuntament de Barcelona implementarà a partir de l’1 de Gener la Zona de Baixes Emissions. De dilluns a divendres en horari laboral els vehicles més contaminants tindran prohibit l’accés a la ciutat.

 

Els experts Guillem López i Haritz Ferran ens comenten què és el que proposa la nova mesura.

Barcelona i la seva àrea metropolitana, en tant que concentren un gran nombre d’activitats econòmiques i socials, són un agent clau en l’emissió de gasos hivernacle i en la consolidació d’un canvi climàtic que amenaça el nostre món.

 

Això implica un esforç col·lectiu, no només institucional, sinó també de tota la societat, en intentar revertir un fenomen que posa en perill la nostra supervivència.

Barcelona:

la necessitat de plantar cara a la urgència climàtica

Barcelona es mou contra el canvi climàtic

Quan parlem de medi ambient i de desenvolupament sostenible és inevitable pensar sobre la mobilitat i, concretament, sobre el transport públic.

 

El transport permet a les persones, independentment del seu nivell socioeconòmic, desplaçar-se ràpid i còmodament per la ciutat.

 

Reduir l’ús de carburant, incorporar autobusos elèctrics o optimitzar el consum d’energia són alguns dels reptes que l’empresa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) està duent a terme a la Ciutat Comtal. 


foto bus 1.jpg

Segons un estudi de l'ONG Transport and Environment (T&E), Barcelona és la ciutat europea amb més contaminació derivada dels creuers. D’altra banda, segons l'Agència Federal del Medi Ambient alemanya (UBA), el sector de l'aviació és responsable de prop del 2,5% de les emissions de diòxid de carboni (CO₂) a escala mundial.

El port de Barcelona i l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat han dedicat la seva atenció als problemes mediambientals derivats de la seva activitat. Degut a la proximitat de la indústria naviliera i de l’aeroport a les aglomeracions urbanes, entitats com Aena i el port de la Ciutat Comtal han creat plans per millorar la qualitat de l’aire i reduir les emissions contaminants.

Suècia pionera en polítiques contra el canvi climàtic

Tot i que Espanya és el país europeu amb millor valoració per part de la Comissió Europea gràcies al Pla Nacional Integral d’Energia i Clima encara queda molt camí per recórrer per arribar al mateix nivell dels països líders en matèria de polítiques contra el canvi climàtic. 
HEBES WEB-04.png

HEBES MEDIA 2019

Universitat Autònoma de Barcelona

Qui som

  • Twitter Icono blanco
  • Blanco Icono de YouTube
  • Blanco Icono de Instagram
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now