• Maria Giménez Baeza

El sector turístic patirà una davallada del 60% dels ingressos

Actualizado: jun 7

La reobertura d’hotels i el turisme nacional alleugereixen les pèrdues, però la seva recuperació arribarà el 2022

Las Ramblas, Barcelona (Carla Stavraky)

Per Carla Stavraky, Òscar Llena, Guillem Adalid, Aaron Benet, estudiants de tercer de Periodisme


Pocs dies abans d’avançar a la fase 2 de la desescalada, Barcelona s’encamina de manera lenta i pacient cap a la nova normalitat. El sector serveis, però, no té un panorama optimista davant seu. A banda de ser un dels més afectats econòmicament per les limitacions sanitàries i de mobilitat amb ingressos zero i amb ERTOS oberts, és un sector que beu directament del turisme. Una activitat pilar com és l’hostaleria és vital per recuperar l’ocupació i la prosperitat econòmica, no obstant, els experts afirmen que el repunt no succeirà fins al 2022, coincidint amb un millor control de la pandèmia.


El director pedagògic i d’innovació a la Facultat de Turisme i Direcció Hotelera de la universitat Ramón Llull, Jordi Ficapal, distingeix un total de tres fases per a la recuperació del sector. Les dues primeres són a curt i mitjà termini. Mentre que l’última i més important coincidirà amb el moment en què es trobi una vacuna o es produeixi una immunització del virus en gran part de la societat.


El millorament l’any 2020 “serà molt lent durant aquest estiu. Seran les empreses les que decideixin si realment surt a compte obrir o no en funció dels costos”, adverteix Jordi Ficapal. És per aquest motiu que els negocis familiars o més petits esdevindran la clau. L’etapa intermèdia equivaldrà a la recuperació econòmica europea.


De fet, l’expert preveu que a finals d’aquest any països com França i Alemanya ja comencin a registrar resultats positius de forma modesta. A més, es començarà a recuperar el turisme internacional de mitjana distància. “Els més optimistes diuen que la davallada serà només del 60% d’ingressos i la resta es podria compensar amb el turisme nacional”, segons Ficapal.


REACTIVAR EL TURISME INTERIOR

Al nostre país, el turisme no només es veu reflectit en l’economia, sinó també en l’ocupació. L’Institut Nacional d’Estadística (INE) va atribuir el 12% del PIB al turisme l’any 2018, el que suposa un total de 146.946 milions d’euros. Una activitat fonamental que genera 2,62 milions de llocs de treball. És evident que tant Espanya com Catalunya són pols turístics europeus i mundials.


L’any 2019, van arribar 83,68 milions de turistes al país. En aquest sentit, és important destacar que un 48% provenien de Regne Unit, Alemanya i França. Els anglesos porten el lideratge, amb 18 milions, seguida d’Alemanya i França, que aporten 11,17 i 11,16 milions, respectivament.


Per altra banda, Catalunya va atraure quasi 20 milions de turistes l’any passat. Com passa a Espanya, els llocs de procedència més populars van ser França (4,1 milions) i Regne Unit (2,1 milions). En canvi, el tercer país va ser Estats Units amb 1,5 milions de turistes, uns 100.000 més que els d’Alemanya.

Fotografia del turisme a Espanya

Tanmateix, l’epicentre de la mobilitat serà el turisme nacional, que ja està sent plenament promogut pels estats membres de la Unió Europea. Seguint aquesta línia, el President del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar el dia 24 de maig que es convocaria el consell Interterritorial per determinar les mesures que es prendrien des de les comunitats. El turisme nacional, va apuntar el president, seria l'embranzida i el que portaria el pes de cara a la temporada d’estiu.


“El que passa -explica Joan Bòveda- és que el turisme interior és molt més significatiu en algunes zones que en altres”. Per exemple, a Andalusia té molt de pes. I pel que fa a Catalunya, la zona de la Costa Daurada té una presència significativa de turisme interior.


Un altre aspecte significatiu és la despesa declarada. La despesa total a Espanya va ser 92.219 milions d’euros l’any 2019, quasi 1.000 euros per persona. Suposa, per tant, més del 60% de l’activitat turística al país. En el cas de Catalunya, aquesta despesa és de 21.318 milions d’euros i, de mitjana, el viatge costaria 1076 euros per persona, segons l’Idescat.

Despesa declarada del turisme estranger a Espanya i Catalunya l’any 2019

Encara que gran part d’aquests ingressos es perdran, Joan Bòveda, augura que el turisme “seguirà sent clau tot i l’activitat perduda, almenys a mitjà termini”. Catalunya no disposa només d’una infraestructura molt important i preparada, sinó de condicions òptimes de clima i platja que sempre s’ha destacat en positiu.


Jordi Ficapal, per la seva banda, afirma que aquesta és “una oportunitat per reactivar el turisme rural i d’interior, com a sortida de les aglomeracions. Tant a Catalunya com a Espanya hi ha un producte d’interior de qualitat”. Fins i tot, reclama, “s’haurien de prendre mesures polítiques i d’estímul de la demanda, com el bonus turístic que han impulsat Alemanya o França”.


POLÍTICA: MODERADA O EXECUTADORA

El paper de les institucions públiques és vital per garantir la supervivència d’una part important del teixit econòmic català i espanyol: les pimes. En aquest sentit, Joan Bòveda afirma a contracor que està en la mà de les decisions polítiques inundar el sector de diners.


“Com a economista no sóc partidari d’aquest tipus de coses, però reconec que en aquests moments no n’hi ha una altra”, admet. “Es tracta del sector més important per l’economia espanyola, que és exportador completament -gairebé per definició el turisme està enfocat un 80% en els estrangers- i en aquests moments s’ha de fer un rescat”.


Respecte a l’hostaleria, explica l’economista, a grans trets està bastant sanejada des de l’anterior crisi. “A aquelles unitats que no estaven ben finançades, la crisi del 2008 se les ha emportat per davant i han acabat en mans de fons. Però igualment segueixen obertes i continuant la seva explotació”.


Tanmateix, la manca d’ajudes públiques tant a escala municipal, com regional o estatal ha passat factura a molts negocis i el descontentament és palpable.


José María Malagarriga, propietari de l’empresa familiar d’hotels Continental, mostra preocupació: “no puc entendre que demanar préstecs que hagi de tornar amb un interès sigui una ajuda. En tot cas, és un recurs. Tampoc la moratòria en el pagament d’una part de la seguretat social, que també porta interessos, i el mateix passa amb els impostos”. A més a més, l’increment de la taxa turística durant el mes d’abril “llastra encara més la recuperació del sector”, explica amb indignació.

Hotel Continental Palacete, Rambla de Catalunya (Carla Stavraky)

El seu és un cas molt particular, ja que és un dels pocs grups que pot afirmar que ha tingut ingressos durant aquests tres mesos. L’hotel Continental Palacete és un establiment centenari ubicat a la Rambla de Catalunya que compta amb un hoste resident durant tot l’any, motiu pel qual ha pogut romandre obert. Al contrari que el seu hotel germà, el Continental Barcelona, que va tancar el dia 22 de març.


Malagarriga explica que els van contactar per allotjar a 23 tripulants de nacionalitat índia. Havien atracat a Màlaga el 21 de març amb el creuer Sovereign de la companyia Pullmantur i a causa del tancament de fronteres van acabar allotjats al Continental Palacete un total de 71 dies. L’hotel, diu, “s’ha mantingut com a hotel de guàrdia obert i operatiu, amb una ocupació alta”.


A la província de Barcelona, actualment hi ha 47 hotels oberts i es preveu que per a finals de juny ja siguin 61 dels 430 que hi ha a la regió, segons una enquesta del Gremi d’Hotels de Barcelona.

Obertura d'establiments a Barcelona (Gremi d’Hotels de Barcelona)

LA SITUACIÓ A LES ILLES BALEARS

La crisi pandèmica del covid-19 ha suposat un espectacular decreixement de l'economia espanyola. En aquest sentit, la caiguda del sector terciari, i més concretament del turisme, ha estat una de les causes principals que ens ajuden a explicar aquest fet.


En aquest context, cal destacar la situació que s'està vivint a les Illes Balears; regió més afectada per la baixada del nombre de visitants. Això, es deu al fet que en aquesta comunitat autònoma el sector turístic representa un 44,8% i l’ocupació consisteix en el 32%, segons dades d’Exceltur. A més, l’INE calcula que, aproximadament, 14 milions de turistes van arribar l’any passat a les illes. Són dades molt significatives si es té en compte que la població a l'arxipèlag és d’1.149.460.


La despesa turística va experimentar una caiguda de fins al 69,8% amb l’esclat del coronavirus , el que representa pèrdues de fins a 100 milions d’euros, segons dades de l’Institut Balear d’Estadística.


Pel que fa a la situació a les Balears, tant Joan Bòveda com Jordi Ficapal coincideixen en què “s’estan jugant molt”. El principal problema que tenen és el transport. En ser una illa només es pot arribar per aire o mar, i encara no està garantit quan es podran utilitzar aquests serveis amb normalitat. En tot cas, s’estan establint acords per generar corredors turístics segurs amb els seus principals països emissors.


A més a més, tal com recorda Ficapal, “depenen totalment del turisme i estan fent tot el possible per garantir la seguretat en tot el que puguin sobretot en crear confiança en què són un destí segur. Hi haurà turisme però amb la dificultat que només hi ha dues vies d’entrades, fet que dóna lloc a molta incertesa”.


A mitjans de març s'hi va decretar l'estat d'alarma en tot l'estat espanyol amb la consegüent paralització de l'activitat productiva. Tot i això, tan sols 2 setmanes bastaren per evidenciar l'enorme caiguda que va experimentar el sector turístic al llarg d'aquest mes tal com ho corroboren les dades proporcionades per l'Institut Balear d'Estadística.

El turisme a les Illes Balears en xifres. Elaboració pròpia

No obstant això, encara més greu fou el panorama viscut el passat abril, ja que la paralització de l'activitat econòmica s'hi prolongà al llarg de tot el mes. En aquest context, cap turista pogué visitar les Balears. Si ho comparem amb les xifres de l'any passat, això s'hi ha traduït en la pèrdua d'un total d'1.081.558 visitants estrangers, l'aportació monetària dels quals va girar entorn dels 1.000 milions d'euros segons va indicar l'INE. Són xifres que fan mal només de pensar-hi...


En quant als mesos de maig i juny, encara no s'han publicat dades oficials. No obstant això, tot indica cap a una millora considerable del sector, ja que s'han pogut reprendre les activitats comercial, des d'un punt de vista jurídic, després de l'entrada en la fase 1 i 2.


Tot i ser de les comunitats autònomes més avançades en el procés de desescalada que ha imposat el Govern Central, les limitacions a les quals encara ens hem d'enfrontar en les Illes Balears són massa grans en aquest context. És per això, que molts de negocis han optat per no obrir momentàniament les seves portes de cara al públic, ja que no els hi resulta mica rendible treballar en aquestes condicions.


En aquest sentit, un dels principals perjudicats han estat els restaurants, la majoria dels quals només obrin als mesos d'estiu. És a dir, quan arriben els turistes, Aquesta situació, es fa patent a partir de les dades que ens ha proporcionat en J. Luis Benet G, en el que compara el nombre de comandes que ha estat realitzant les darreres setmanes en relació amb els que portava a terme el 2019.


Per fer-se una idea sobre la gravetat de la situació, el volum de facturació mitjana del nostre protagonista ha estat de 6.700 euros al maig d'aquest any, enfront dels 115000 euros del 2019. És a dir, una reducció dels ingressos generats que supera el 50%. A més, encara que no ha volgut relatar les xifres detallades de la resta de l'equip comercial, integrat per 4 treballadors més, sí que ha indicat que tots ells han estat molt per de baix dels números de l'any passat.


Del mateix mode, considera totalment lògic que hagi caigut la facturació a uns nivells tan baixos com els exposats anteriorment, ja que molts dels seus clients encara no han començat la temporada i d'altres ni ho arribaran a fer. De fet, una evidència d'aquesta situació la trobem al parlar sobre la diferència del número de comandes realitzats el maig del 2019, que va estar d'uns 350, enfront de les xifres d'aquest any, que giren entorn dels setanta. Així, la demanda dels productes oferits en la seva zona de gestió (Eivissa) ha experimentat un decreixement sense precedents fins a arribar al punt d'afirmar que genera actualment quasi el mateix que als mesos de temporada baixa, caracteritzats per l'absència de la major part de l'activitat comercial.


En aquest context, cal matisar que les condicions fixades per l'empresa, centrada en la venda de productes alcohòlics, atreu principalment a negocis que no requereixen patrocinis de marques com és el cas de la majoria dels bars i restaurants localitzats a Eivissa. En altres paraules, això significa que les dades proporcionades en aquest context fan referència principalment a negocis més humils.

Platja de Cala Tarida totalment buida en ple maig (Aarón Benet Parrot)

Al marge del que s'ha exposat anteriorment, cal destacar que la crisi pandèmica del covid-19 també ha afectat als negocis dotats d'un major poder adquisitiu com per exemple les discoteques; un dels seus principals atractius turístics. En aquest context, cal destacar el cas d'Amnèsia, l'únic club nocturn d'Eivissa i un dels pocs de tota Balears, que ja han comunicat oficialment la cancel·lació de tots els esdeveniments programats al maig i juny. No obstant això, en les últimes setmanes s'han accentuat els rumors sobre la possibilitat que aquesta situació s'hi prolongui al llarg de tota la temporada, a més que sigui adoptada per altres competidors del sector com ara Pacha, Usuahaïa, Hi...


De mode similar, grups hotelers de gran renom com per exemple 'Paladium', han comunicat que finalment no inauguran la 'temporada d'estiu' el pròxim 16 de juny a causa de les desfavorables condicions que s'hi presentaran. En la pràctica, això s'hi tradueix en unes enormes pèrdues econòmiques tenint en compte que normalment inicien la seva activitat comercial a l'arribar la Setmana Santa.


Lògicament la caiguda del turisme, ha vingut acompanyat per una reducció dels llocs de treball. De fet, segons les dades proporcionades pel Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Aegueruela, referents al passat mes de maig són alarmants, ja que s'hi identificaren un total de 74.689 parats. Això, és tradueix en un increment del 92,5% en comparació amb les xifres de l'any passat.


QUE S'ESTÀ INTENTANT FENT?

Front a l'enorme caiguda del sector turístic, són moltes les tesis que s'han formulat per tal de pal·liar els efectes del notable retrocés econòmic que es viurà i que ja s'està vivint a les Illes Balears. No obstant això, la majoria de les alternatives proposades no prenen com a base la reformulació del model productiu vigent, caracteritzat per l'escàs pes del sector primari i secundari, sinó en reprendre al més aviat possible o en les menors limitacions l'activitat turística.


Arran del que s'ha exposat anteriorment, cal destacar les reiterades peticions d'alguns partits polítics com és el cas de C'S, orientades a la comercialització del sector serveis el més ràpid possible amb l'eliminació de la taxa de sostenibilitat. A més, també cal fer menció en aquest context al treball que estan portant a terme les agències espanyoles, ja que un total de 6.000 localitzades arreu de tot el país estan promocionant viatges a les Illes Balears als mesos de juliol i agost. Seguint aquesta línia, trobem a les anomenades turbo operadores, que actuen principalment des d'Alemanya.


Sigui com sigui, resulta evident que aquest 2020 no serà recordada per ser la millor, ni molt menys, temporada comercial a les Illes Balears ni a Catalunya. No obstant això, s'està intentant fer tot el possible per revitalitzar l'arribada dels turistes, encara que aquesta experiència hauria de servir per obrir un debat força interessant sobre la promulgació de noves alternatives econòmiques.

16 vistas
HEBES WEB-04.png

HEBES MEDIA 2019

Universitat Autònoma de Barcelona

Qui som

  • Twitter Icono blanco
  • Blanco Icono de YouTube
  • Blanco Icono de Instagram
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now